Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Hardlopen met vermogen

1024 577 Guido Vroemen

In het wielrennen is het al jaren een bekend trainingsapparaat: de vermogensmeter.

Vooral in de laatste jaren is er een duidelijke groei zichtbaar. Niet alleen meer de profrenners maar ook de resultaatgerichte en wedstrijdgerichte wielrenners hebben tegenwoordig een vermogensmeter. Mede doordat er meerdere merken bij zijn gekomen en daardoor ook de prijzen dalen, worden de vermogensmeters beter bereikbaar voor iedereen.

Sinds 2016 is er nu ook in het hardlopen de mogelijkheid om met een vermogensmeter te trainen. De principes van de vermogenmeting bij fietsen en bij hardlopen zijn niet hetzelfde en dienen eerst nog te worden toegelicht.

Hoe werkt een vermogensmeter bij fietsen?

Vermogen is de hoeveelheid arbeid en energie die je levert binnen een bepaalde tijd en wordt weergegeven in watt. Normaal wordt arbeid en energie weergegeven als een Joule, terwijl tijd wordt weergegeven in seconde. Daarom, 1 watt is gelijk aan 1 Joule energie per seconde.

Vermogen wordt gemeten aan de hand van de hoeveelheid kracht en torsie die op de cranks/pedalen/achternaaf geleverd wordt, vermenigvuldigd met de snelheid (cadans of trapfrequentie). Het vermogen is de hoeveelheid arbeid (= kracht verricht per tijdseenheid) uitgedrukt in Watt (W). Vermogensmeters op de fiets meten het mechanische vermogen dat geleverd moet worden om vooruit te komen. Met behulp van de rekstrookjes die op diverse plekken aangebracht kunnen zijn (afhankelijk van type vermogensmeter) kan de kracht worden gemeten die wordt geleverd. Deze kracht vermenigvuldigt met de snelheid (cadans/trapfrequentie) resulteert in het geleverde vermogen.

Vermogen is :  P mechanisch = Krachtenkoppel (N.m) x Hoeksnelheid (Rad/s).

In het wielrennen is er ook een heel sterk verband tussen geleverd vermogen (en vermogen/kg) en de prestatie. Hoe hoger het vermogen wat geleverd kan worden, hoe harder je kunt fietsen.

Hoe werkt een vermogensmeter bij hardlopen?

Bij hardlopen wordt er niet gebruik gemaakt van een directe meetmethode. Er wordt dus geen kracht gemeten die wordt berekend uit de vervorming van rekstrookjes, zoals bij fietsen wordt gebruikt. In de vermogensmeter voor hardlopen wordt op een andere manier berekend wat het vermogen moet zijn van de loper om met een bepaalde snelheid te lopen.

Het is dus eigenlijk een in-directe meter. Er worden diverse parameters gemeten en uit deze gegevens kan worden berekend hoeveel energie nodig was voor de verplaatsing van je lichaam (bij een van tevoren ingesteld lichaamsgewicht)

De vermogensmeter bij hardlopen meet de versnelling van je lichaam tijdens hardlopen in 3 richtingen. De verplaatsing in de x-as, y-as en de z-as. Dit is dus de verplaatsing van je lichaam in verticale richting, in laterale of zijwaartse richting en in voor- en achterwaartse richting. Vooraf aan je training kun je ten behoeve van het gebruik van de vermogensmeter het lichaamsgewicht instellen. En vervolgens kan je dan bijvoorbeeld via je telefoon, of via een aantal multisport horloges, het wattage zien als je hardloopt.

De berekening van het wattage is volgens de formule: F = m x a.

F = de kracht die nodig is om een massa m te verplaatsen met een versnelling a

Om het vermogen te berekenen moet deze kracht worden vermenigvuldigt met de snelheid:

P = F x v

Het vermogen wat wordt weergegeven door de vermogensmeter is ook niet vergelijkbaar met het vermogen wat wordt weergegeven door een fiets vermogensmeter.

Het anaerobe drempel vermogen wat door de vermogensmeter wordt weergegeven bij hardlopen is meestal veel hoger in vergelijking met de ADV bij fietsen.

Voornaamste oorzaak hiervan is dat er continu een versnelling en vertraging plaats vindt van je lichaam in plaats van een redelijk constante snelheid bij fietsen.

Bij hardlopen is het weergegeven vermogen ook niet direct een afspiegeling van de prestatie maar meer een waarde die aangeeft hoeveel energie het kost voor jou om bij een bepaalde snelheid hard te lopen. En aangezien deze energie niet alleen ten goede komt van voorwaartse snelheid, is er ook een groot deel energie bij die niet bijdraagt aan de prestatie.

Veldtest ter bepaling van ADV (Anaerobe Drempel Vermogen)

Anaerobe drempel test protocol (Critical Power Test):

Je kunt als je een hardloop vermogensmeter hebt met een veldtest je anaerobe drempel vermogen bepalen en aan de hand van deze waarde ook je trainingszones voor rustige duurlopen, tempoduurlopen, VO2max trainingen bepalen.

Hoe ziet deze veldtest er uit?

Deze test kan het beste worden uitgevoerd op een atletiekbaan, omdat je dan precies rondes van 400m kunt lopen. Als je zelf een parcours hebt waar je nauwkeurig de afstanden kunt lopen, dan is dat ook prima.

Je begint met een warming up van ongeveer 5 tot 10 min

Daarna loop je 800m in een rustig duurloop tempo, dit moet echt heel rustig zijn omdat dit geldt als een soort basislijn.

Vervolgens rustig doorlopen gedurende 5 min ter voorbereiding op de volgende stap.

Dan volgt een 1200m op maximaal prestatieniveau

Aansluitend 30 min herstel (wandelen/actief herstel/rustig hardlopen)

Dan een 2400m op maximaal prestatieniveau

De rest van de tijd is cooling down naar eigen invulling.

Via bepaalde App’s kan je vervolgens uit deze gegevens de trainingszones berekenen.

In zo’n App wordt er een onderscheid gemaakt tussen de volgende zones:

  1. Endurance/Long slow distance of rustig duurlooptempo
  2. Marathon tempo
  3. Threshold of anaerobe drempel tempo
  4. VO2max of interval tempo
Labtesten

In het inspanningslab van SMA Midden Nederland zijn diverse testen verricht met de hardloop vermogensmeter.

De anaerobe drempel testen op de loopband worden uitgevoerd met meting van hartslag, snelheid en verder ademgasanalyse waarbij zuurstofopname, koolstofdioxide afgifte, ventilatie en nog veel meer parameters worden gemeten. Aan de hand van deze parameters kan zeer nauwkeurig de anaerobe drempel worden bepaald. Door tijdens deze test ook een vermogensmeter te gebruiken kan er ook meteen een vermogen worden gekoppeld aan de snelheid en hartslag die wordt gelopen op de anaerobe drempel.

Conclusie

Hardlopen met vermogensmeter is anders dan fietsen met vermogensmeter.

Bij fietsen kan de vermogensmeter gebruikt worden om iemand zijn echte vermogen te kunnen weten en dat is direct een afgeleide van zijn prestatie (zoals ook uitvoerig in het boek Het Geheim Van Wielrennen is beschreven).

Bij hardlopen is het niet zo hoe hoger de wattages, hoe harder je loopt. Wel hoe meer energie je verbruikt. Maar aangezien er in 3 assen wordt gemeten en de enige richting die bij prestaties telt is de recht vooruit richting, zul je er voor moeten zorgen dat het deel wat in deze richting wordt gemeten zo hoog mogelijk is en de verticale en de zijwaartse richting zo klein mogelijk, wat dus wijst op een zo efficiënt mogelijke loopstijl.

Een vermogensmeter kan dus prima worden gebruikt bij loopstijl analyse en training die gericht is op het verbeteren van de loopstijl en verbeteren van de running-economy (een zo laag mogelijk energie verbruik per gelopen kilometer).

Een doel kan dus zijn om bij een bepaalde vaste snelheid het vermogen wat bijvoorbeeld 300 watt is, te gaan verlagen door verbetering van loopstijl/techniek naar 270-280 watt.

Wil je nog meer weten over hardlopen en vermogen kom dan naar onze kennissessie op 24 juni in Amersfoort.

Deel dit artikel:
Auteur

Guido Vroemen

Sportarts en eigenaar van SMA Midden Nederland en voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting Sportgeneeskunde Midden Nederland. Topsportarts, Medisch Bioloog, inspanningsfysioloog en gediplomeerd triathlontrainer. Succesvol trainer/ Coach van diverse (olympische) sporters. Bondsarts Nederlandse Triathlon Bond, teamarts team4Talent en Roompot-Oranjepeleton.

Alle artikelen van: Guido Vroemen

Laat een reactie achter

Jouw e-mail wordt niet gepubliceerd.